Khoá học nâng cao

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Tổng quan về hệ cơ xương khớp và hệ bạch huyết

2. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

3. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

4. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

5. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

6. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

7. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

8. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

9. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

10. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

11. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

12. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

13. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

14. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

15. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

16. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

17. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

18. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

19. Công dụng của việc massage trị liệu giảm đau

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Nắm vững công nghệ trị liệu của Úc & Thủy Điển

Nắm vững tổng quan về hệ xương khớp và hệ bạch huyết

Nắm vững tổng quan về hệ xương khớp và hệ bạch huyết

Nắm vững công nghệ trị liệu của Úc & Thủy Điển

Nắm vững công nghệ trị liệu của Úc & Thủy Điển

LỊCH KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

Ca 1: Từ 8h-12 h
Ca 2: Từ 14h-17 h

(có thể linh hoạt theo học viên)

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

10 Tháng 01

KHAI GIẢNG KHÓA S120

CS1: 154 Nghi Tàm, Yên Phụ, Hà Nội

8h-12h

Khóa học nâng cao 1

12 Tháng 02

KHAI GIẢNG KHÓA S22

CS1: 222 Nghi Tàm, Yên Phụ, Hà Nội

8h-2h

Khóa học nâng cao 1

ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ