LACTOBIONIC 10% & VIT. A+C CREAM 50 ML

Thương hiệu: ARKANA - LACTOBIONIC 10% & VIT. A+C CREAM 50 ML
Kem có axit lactobionic và vitamin A + C Công thức đậm đặc » cô đặc »chăm sóc ban đêm hoặc 24h » không gây cảm ứng ánh sáng - áp dụng cả năm »tương thích với mọi loại da » pH 3.5
TƯ VẤN THÊM
Hotline: 0944473333

Kem có axit lactobionic và vitamin A + C
Công thức
đậm đặc
» cô đặc »chăm sóc ban đêm hoặc 24h
» không gây cảm ứng ánh sáng - áp dụng cả năm
»tương thích với mọi loại da
» pH 3.5

Ứng dụng:
»khi kết thúc điều trị chuyên nghiệp
» điều trị tái tạo và củng cố
»chăm sóc tại nhà trong quá trình điều trị axit

Công thức đậm đặc
» cô đặc »chăm sóc ban đêm hoặc 24h
» không gây cảm ứng ánh sáng - áp dụng cả năm
»tương thích với mọi loại da
» pH 3.5

Công thức đậm đặc
» cô đặc »chăm sóc ban đêm hoặc 24h
» không gây cảm ứng ánh sáng - áp dụng cả năm
»tương thích với mọi loại da
» pH 3.5

Ứng dụng:
»khi kết thúc điều trị chuyên nghiệp
» điều trị tái tạo và củng cố
»chăm sóc tại nhà trong quá trình điều trị axit